ADL

Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen (ADL)

Met het aanleren van Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen (ADL) help ik cliënten met een fysieke of mentale beperking. Zij leren om overzicht, regelmaat en structuur in hun leven aan te brengen. Het gaat om alledaagse handelingen als:

  • eten
  • wassen
  • naar het toilet gaan
  • het zelfstandig voeren van een eigen huishouding

 

Het doel van de ADL-begeleiding is om de zelfredzaamheid van iemand zoveel mogelijk te stimuleren. Als dat niet lukt, geef ik gepaste hulp of schakel ik de benodigde hulp in. Dit vakgebied sluit perfect aan bij mijn eigen persoonlijkheid. Want met ADL bied ik zorg vanuit mijn hart. En dat op vele verschillende terreinen tegelijkertijd. Ik geniet ervan als ik cliënten vorderingen zie maken.

 

Crisisoverleg

De meeste van mijn cliënten beschikken over een persoonsgebonden budget (PGB). Na een gratis intakegesprek breng ik samen met u de behoeften in kaart. Op basis daarvan stellen we een zorgplan op.

 

Overigens ben ik altijd 24/7 bereikbaar voor crisisoverleg!

 

 

Psychitaal.nl

 

 

logo