Over Karen

Aangenaam

Ik ben Karen Schloszer (1968), moeder van twee fantastische kinderen en woonachtig in de Rivierenbuurt in Amsterdam.

 

 

 

Wat doe ik?

Ik oefen met passie mijn beroep als mediator, bemiddelaar, coach en juridisch adviseur uit. Ik fungeer ook graag als uw klankbord, adviseur of probleemoplosser!

 

Neem contact met mij op als u op zoek bent naar een bevlogen:

Mediatior bij echtscheiding, ontslagkwestie, zakelijk conflict, burenruzie enz.

Bemiddelaar bij echtscheiding, ontslagkwestie, zakelijk conflict, burenruzie enz.

Coach algemeen

Coaching bij kinderen met autisme

Coaching bij volwassenen met autisme

Coaching bij Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen (ADL)

Juridisch adviseur bij administratie of het voeren van een rechtszaak

Gastdocent over autisme

 

Mijn werkervaring

Mijn maatschappelijke carrière kenmerkt zich door dienstverlenende beroepen.

 • Juridisch secretaresse
 • Paralegal (= juridisch medewerker)
 • Management assistente
 • Mediator
 • Stewardess
 • Coach
 • Persoonlijk begeleider

 

Wat zijn mijn kwaliteiten?

 • Empathisch (invoelend) vermogen
 • Verzorgend zijn
 • Mezelf in dienst van een ander te stellen
 • Tot het uiterste gaan om een goede oplossing te vinden

 

Waarom een coach?

Iedereen kan op zijn tijd een goede coach gebruiken. Zo stond mijn gezinsleven op zijn kop nadat mijn jongste zoon de diagnose van Asperger (vorm van autisme) kreeg. Die aandoening vergt veel aanpassingsvermogen van de naaste omgeving. Een inspirerende coach die met je meeloopt en meedenkt, is dan van onschatbare waarde.

 

Het belang van constructieve communicatie

Sinds mijn zoons diagnose kijk ik met heel andere ogen naar het vak van mediation en coaching. De afgelopen jaren heb ik veel geleerd over het leven en over mezelf. Ik besef nu hoe belangrijk constructieve communicatie is. En het leek wel of alle puzzelstukjes op zijn plek vielen. Al mijn werk- en levenservaring stonden allang in het teken van mensen helpen. Dat is mijn innerlijke drive. De opleidingen tot mediator en coach waren een logisch gevolg daarvan. Als coach werk ik altijd vanuit mijn persoonlijke motivatie: u en uw gezin helpen om weer op de juiste wijze te communiceren. 

 

Hiermee kan ik u helpen:

MEDIATOR / COACH bij allerlei (gezins)situaties waar onrust heerst wegens

 • Een moeizaam huwelijk of een relatie vol spanningen
 • Frictie tussen ouders en kinderen
 • Ruzie tussen kinderen onderling door bijvoorbeeld pubergedrag
 • Problematische communicatie in het algemeen
 • Opvoedkundige problematiek
 • Problemen op school
 • Kinderen met speciale behoeftes
 • Elke denkbare kwestie waar partijen niet op één lijn zitten maar wel graag overeenstemming willen bereiken.

 

Voorwaarden voor een geslaagde mediation

 •  De betrokken partijen hebben een duidelijk doel wat betreft de mediation
 • Iedere betrokkene zet zich volledig in om tot een oplossing te komen
 • Iedereen houdt zich aan de gemaakte afspraken

 

BEMIDDELAAR bij echtscheiding, ontslag, zakelijk conflict, burenruzie enz.

Bij conflictbemiddeling is door omstandigheden tenminste één van de partijen niet bereid (of in staat) om met de ander te praten. Ik heb dan een sterke sturende rol. Bij bemiddeling:

 •  Speel ik een actieve rol in de communicatie
 • Neem ik zelf de regie in handen omdat de partijen door persoonlijke omstandigheden niet naar elkaar luisteren en niet met elkaar praten

 

JURIDISCH ADVISEUR bij administratie of het voeren van een rechtszaak

Wilt u een klacht indienen of een rechtszaak aanspannen? Dankzij mijn jarenlange werkervaring als paralegal (= juridisch medewerker) beschik ik over een solide juridische achtergrond. Ik weet precies welke wegen u moet bewandelen. Ik voorzie u graag van deskundig advies bij zaken die officieel bekrachtigd dienen te worden.  

 

Wat is heel belangrijk als u problemen heeft?

Neem de stap om daadwerkelijk om hulp te vragen. Zorg ervoor dat u vervolgens kwalitatief goede hulp ontvangt. Zo komen de neuzen weer in de goede richting en worden problemen vakkundig aangepakt. Dit werpt een heel ander licht op de situatie.

 

Waarom kiest u voor mij?

Binnen dit beroep combineer ik mijn levens- en werkervaring met al mijn andere kwaliteiten. Omdat het werk me zoveel voldoening geeft, doe ik het met veel passie. Ik fungeer dan ook graag als uw klankbord, uw adviseur of uw probleemoplosser. 

 

Mijn manier van werken

Na een gratis intakegesprek ontvangt u van mij een overzichtelijke offerte met:

 • Het aantal gesprekken
 • De duur van elk gesprek
 • Het uurtarief van elk gesprek
 • Het totaalbedrag

 

Twijfel niet langer en neem contact met mij op!

 

 

Privacyverklaring:

Karen Schloszer, zelfstandig zorgaanbieder en mediator, Rooseveltlaan 47, 1079 AC  Amsterdam is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

E-mail: karenschloszer@gmail.com

Telefoon: 06 – 12 40 27 51

 

Persoonsgegevens die Karen Schloszer, zelfstandig zorgaanbieder en mediator, verwerkt:

Karen Schloszer, zelfstandig zorgaanbieder en mediator, verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van de aangeboden diensten en/of omdat u deze zelf aan Karen Schloszer, zelfstandig zorgaanbieder en mediator, verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die worden verwerkt:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die Karen Schloszer, zelfstandig zorgaanbieder en mediator, verwerkt

Karen Schloszer, zelfstandig zorgaanbieder en mediator, verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • gegevens met betrekking tot de begeleidingstrajecten
 • gegevens van personen jonger dan 16 jaar

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerkt Karen Schloszer, zelfstandig zorgaanbieder en mediator, uw persoonsgegevens?

Karen Schloszer, zelfstandig zorgaanbieder en mediator, verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • om contact op te kunnen nemen via de telefoon, e-mail, whatsapp of SMS als dit noodzakelijk is in het kader van een goede dienstverlening, bijvoorbeeld voor het maken van een afspraak.
 • het kunnen uitvoeren van de dienstverlening/zorgverlening in het kader van het begeleidingstraject;
 • voor het verkrijgen van financiering of de declaratie van de zorgtrajecten bij gemeente en/of SVB.

 

Hoe lang bewaart Karen Schloszer, zelfstandig zorgaanbieder en mediator, uw persoonsgegevens?

Karen Schloszer, zelfstandig zorgaanbieder en mediator, bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Karen Schloszer, zelfstandig zorgaanbieder en mediator, hanteert de volgende bewaartermijn voor de volgende van persoonsgegevens: Op grond van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst is Karen Schloszer, zelfstandig zorgaanbieder en mediator, verplicht een medisch dossier minimaal 15 jaar te bewaren. 

 

Delen van persoonsgegevens met derden

 • Karen Schloszer, zelfstandig zorgaanbieder en mediator, deelt persoonsgegevens uitsluitend met betrokkenen bij het begeleidingstraject zoals de ingeschakelde coach, de gemeente, de SVB in geval van financiering vanuit de WMO en/of de Jeugdwet.
 • Karen Schloszer, zelfstandig zorgaanbieder en mediator, deelt persoonsgegevens niet ongevraagd  met derden die niet betrokken zijn bij het begeleidingstraject.
 • Gegevens worden uitsluitend aan derden verstrekt indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
 • Met bedrijven die uw gegevens verwerken in de opdracht, sluit Karen Schloszer, zelfstandig zorgaanbieder en mediator, een verwerkersovereenkomst. Hiermee zorgt Karen Schloszer, zelfstandig zorgaanbieder en mediator, dat die bedrijven hetzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens hanteren als Karen Schloszer, zelfstandig zorgaanbieder en mediator. Karen Schloszer, zelfstandig zorgaanbieder en mediator, blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft altijd het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Karen Schloszer, zelfstandig zorgaanbieder en mediator, en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar karenschloszer@gmail.com. Karen Schloszer, zelfstandig zorgaanbieder en mediator, wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Hoe beveiligt Karen Schloszer, zelfstandig zorgaanbieder en mediator, uw persoonsgegevens?

Karen Schloszer, zelfstandig zorgaanbieder en mediator, neemt de bescherming van uw gegevens serieus. Er zijn passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via de mail: karenschloszer@gmail.com.

 

Bezoek aan de websitepagina’s

Wanneer u een bezoek brengt aan de websitepagina’s worden ten behoeve van de dienstverlening de volgende gegevens automatisch opgeslagen en verwerkt:

 • datum en tijdstip van de paginaoproep
 • URL van de oproep
 • gebruikte browser (useragent)
 • slagen of mislukken van de oproep (status van de oproep)
 • grootte van de ontvangen en verzonden gegevens
 • runtime

De verwerking van deze gegevens is om technische redenen noodzakelijk om de dienst beschikbaar te kunnen stellen. De gegevens kunnen ook worden gebruikt om interne systeem- en gebruiksstatistieken samen te stellen. Hierbij gaat het echter niet om gegevens die herleidbaar zijn tot bepaalde personen. Voor zover statistieken worden samengesteld om de webpagina’s volgens de wensen van gebruikers vorm te geven, worden hiervoor pseudoniemen gebruikt.

Bij bezoeken aan deze webpagina’s worden incidenteel cookies gebruikt. Cookies worden in uw browser opgeslagen om de kwaliteit van de service te verhogen. Bij de gebruikte cookies gaat het om zogenaamde “session cookies”, die na afsluiting van uw browser automatisch hun geldigheid verliezen en afhankelijk van de in uw browser ingestelde methode verwijderd worden. U kunt het gebruik van cookies in het algemeen verhinderen door dit in uw browser in te stellen. Dit kan er echter toe leiden dat de functionaliteit van de webpagina’s wordt beperkt.
 

Klachtenregeling

Alhoewel Karen Schloszer, zelfstandig zorgaanbieder en mediator, uiterst zorgvuldig omgaat met uw persoonsgegevens, is het mogelijk dat er sprake is van onduidelijkheden of ontevredenheid over de handelswijze van Karen Schloszer, zelfstandig zorgaanbieder en mediator.

Wilt u meer informatie of heeft u een klacht? Neem dan contact op met

Karen Schloszer, zelfstandig zorgaanbieder en mediator,

Functie: Eigenaar

E-mail: karenschloszer@gmail.com

Telefoon: 06 – 12 40 27 51

Bent u na overleg of afhandeling van uw klacht toch niet tevreden over de afhandeling ervan, richt u zich dan tot:

De Autoriteit Persoonsgegevens

www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Bezuidenhoutseweg 30

2594 AV  Den Haag

0900-2001201

 

Wijziging privacyverklaring

Karen Schloszer, zelfstandig zorgaanbieder en mediator, behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen. Indien de privacyverklaring gewijzigd is sinds uw laatste bezoek aan de website ontvangt u hierover een melding.

Bij discussie wordt uitgegaan van de laatste privacyverklaring, die op website is gepubliceerd.