Participatiejongeren

 

Karen werkt samen met 4Social-Use en begeleidt ‘Wajongers’ naar een betaalde baan

Coaching van kansarme jongeren die een stukje extra aandacht nodig hebben.

‘Ik ben vertrouwenspersoon en ondersteun de jongeren op elk gebied. Door veel persoonlijke aandacht te geven, waarborg ik de persoonlijke groei. Voor mij zijn het geen participatiejongeren, maar mensen die een stukje begeleiding nodig hebben. Niet alleen structuur en duidelijkheid, maar bovenal liefde en vertrouwen. Ik sta garant voor persoonlijke aandacht want dat maakt het verschil. Deze jongeren hebben door een handicap of een instabiele achtergrond niet de kansen gekregen die ze verdienen. Wij kijken naar de mogelijkheden in plaats naar wat ze niet kunnen. En we plaatsen jongeren in een omgeving waar ze weer zelfvertrouwen krijgen.’

 

Ga ook eenvoudig en duurzaam ondernemen

Duurzaam ondernemen; iets voor mij?
De term ‘duurzaam ondernemen’ is een populaire term die de laatste tijd veelvuldig verschijnt in blogs, artikelen en in andere media. Voor veel bedrijven is duurzaam ondernemen nog een vaag begrip terwijl de overheid steeds meer druk gaat uitoefenen om bedrijven duurzaam te maken. ‘Maar hoe dan?’, vraagt u zich af.

 

Hoe kan ik duurzaam ondernemen?
Duurzaam ondernemen (ook wel maatschappelijk verantwoord ondernemen genoemd) is op veel manieren mogelijk.

De drie onderscheiden hoofdtakken zijn:

 • milieu
 • maatschappij
 • medewerkers

 

Het betreft voornamelijk de extra stappen die u neemt. U gaat verder dan de wet u verplicht. Denk hierbij aan het aanpassen van de productiewijze, recycling, maatschappelijke projecten, het toezien op de eerlijke herkomst van grondstoffen, extra regelingen voor de medewerkers enzovoorts. Bedrijven, scholen, overheden en de samenleving krijgen de uitdaging binnen de organisatie iets met dit onderwerp te doen.

 

Moet ik duurzaam ondernemen?
Voorheen had u zelf de keus of u duurzaam ging ondernemen met uw bedrijf. Dat gaat nu veranderen. Op 11 april 2014 heeft de overheid de wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten aangenomen. Die wet betreft deze categorie medewerkers. Bedrijven die meer dan 25 medewerkers in dienst hebben, zijn nu verplicht minimaal (nu) vijf procent medewerkers/jongeren met een licht verstandelijke beperking of fysieke beperking aan het werk te zetten. Dit heet de participatiewet. Hiervoor heeft de overheid subsidiegeld beschikbaar gesteld.

 

Last of uitdaging?
Als bedrijf kunt u deze wetgeving van twee kanten benaderen:

1. als last
Het moet; het wordt afgedwongen dus ik ga daar maar in mee; zij het met tegenzin….

Óf:

2. als uitdaging
Eigenlijk is het een uitdaging om jongeren met een beperking in mijn bedrijf aan het werk te hebben. Dit is een belangrijke vorm van duurzaam ondernemen die bijdraagt aan een ‘duurzame samenleving’. Daarin draaien ook jongeren met een bepaalde beperking toch in een volwaardig bedrijf mee.

 

Probleemjongeren?

We kennen ze allemaal wel van dichtbij; jongeren die moeite hebben met theorievakken, maar die in het bezit zijn van ‘gouden handjes’. Als je ze eenmaal op een klus zet, verrichten ze prima (productie)werk. Jongeren die wat hulp nodig hebben om ‘te landen’ bij een werkgever. Maar vervolgens daar een zinvolle en actieve bijdrage aan en in het bedrijf leveren. En jongeren die net iets meer begeleiding nodig hebben dan anderen.

Veel van dit soort jongeren zit nu werkloos thuis. Ze worden onterecht in de hoek van probleemjongeren geplaatst. Dit kost de samenleving veel geld. De jongeren zijn volstrekt niet productief en staan aan de zijlijn. Daardoor raken ze nog verder van het sociale pad. Dit terwijl er best wel werk voor hen is. Maar die banen worden veelal ingevuld door medewerkers die van elders uit de Europese Unie in Nederland komen werken.

 

Op welke manier passen deze jongeren dan in mijn bedrijf?
Veel bedrijven kennen in hun directe omgeving wel jongeren die aan het bovenstaande profiel voldoen. In principe heeft u er geen problemen mee om deze jongeren in uw bedrijf te laten werken, maar toch heeft u uw twijfels. Wellicht zijn ze minder productief, hebben ze veel begeleiding nodig of passen ze niet in uw team.

 

Met 4Social-Use is het eenvoudig om zonder zorgen duurzaam te ondernemen.
Met de term ‘geproduceerd via duurzame arbeid’ krijgt u de mogelijkheid jongeren op projectmatige wijze productief te laten zijn binnen uw bedrijf. Oftewel duurzaam te ondernemen. Daarbij gaan we uit van het inleenprincipe middels detachering.

 

Hoe werkt het?

 • Wij gaan in een gesprek met u op zoek naar werk binnen uw bedrijf dat een jongere met een afstand tot de arbeidsmarkt uitstekend kan verrichten. Die werkzaamheden nemen wij via een projectmatige aanpak aan. We doen dat via de inleenregeling. Wij dragen het  risico en nemen de jongeren ook zelf in dienst.
 • U ‘gunt’ ons een overeengekomen ‘perceel’ van het werk in uw bedrijf en wij nemen dit werk voor u aan. U heeft geen omkijken naar de jongere die in uw bedrijf werkzaam is. Wij zorgen namelijk voor de directe begeleiding op de werkvloer. Wij letten erop dat de jongere de werkzaamheden naar wens uitvoert en de arbeidsproductiviteit haalt die binnen uw bedrijf de norm is.

 

Deze regeling valt onder de Participatiewet. Het doel is om ‘Wajongeren’ en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (weer) aan het werk te krijgen. Gemeenten gaan een belangrijkere rol spelen, anders dan het UWV.

Ga ook samenwerken met 4Social-Use want dan

 • voldoet u heel eenvoudig aan de wet
 • draagt u bij aan de bestrijding van de jongerenwerkloosheid
 • en u kiest er zelfs voor om uw duurzaamheid bedrijfsmatig in te zetten.

 

Het is mogelijk om uw producten of diensten op deze wijze als het ware te voorzien van een kwaliteitsstempel ‘geproduceerd via duurzame arbeid’.

Zo levert u een zeer belangrijke en zinvolle bijdrage aan onze (regionale) samenleving. Dit is positief voor de overheid maar ook voor alle burgers. Minder belasting bijdragen om al die uitkeringen te betalen en meer betrokkenheid van jongeren bij het arbeidsproces!

 

Welke afspraken maken wij met u?

 • De gemiddelde uurtarieven van deze inleenregelingen zijn zeer aantrekkelijk. Die zijn lager dan de uurtarieven van uitzendkrachten. De uurtarieven zijn afhankelijk van het type beperking, het aantal jongeren dat u inhuurt en het type werk. 4Social-Use werkt altijd op projectbasis voor een bepaalde tijd.
 • Een werkmeester vergezelt een jongere op locatie. Hij is verantwoordelijk voor de begeleiding en de kwaliteitsbewaking. In het begin is deze werkmeester veel aanwezig. Na verloop van tijd integreert de jongere in het bedrijf en neemt de frequentie van de begeleiding af. De werkmeester is uiteraard wel altijd standby wanneer dit nodig is.
 • Wij onderhouden ook de contacten met de instanties die deels een uitkering voor de jongere verstrekken. Ook daar heeft u verder geen omkijken naar. Wij vullen die uitkering aan tot honderd procent.

 

Zin om mee te doen met 4Social-Use ?
Wilt u meer weten over deze regeling? Wij bespreken graag de mogelijkheden samen met u een Social Impact Project ‘op maat’ te starten binnen uw bedrijf. Wij helpen en begeleiden u naar een duurzame bedrijfsvoering op werknemersniveau.

 

Ook belangstelling voor deze mooie ontwikkeling? Neem dan vrijblijvend contact met ons op!

 

Onze medewerkers zijn zeer divers. Wat ze gemeen hebben is dat ze allemaal een opstapje nodig hebben om weer volop mee te kunnen draaien op de arbeidsmarkt. Zo veroveren ze een plekje in onze maatschappij. We maken gebruik van werkmeesters op locatie. Al onze medewerkers krijgen actieve begeleiding. Dit varieert van jobcoaches en psychologen tot verplicht naar de sportschool gaan. Tevens verzorgen wij opleidingstrajecten.