Mediationvoorbeelden uit de praktijk

0

Mediation m.b.t. een arbeidsgeschil:

 

Een werkgever vertelt een werkneemster dat het bedrijf financieel in zwaar weer verkeert. Daarom is een ontslagvergunning aangevraagd. De werkgever overhandigt tijdens het gesprek een vaststellingsovereenkomst. Daarin staat een compensatiebedrag voor de werkneemster indien zij binnen twee dagen tekent. De werkneemster stemt hiermee in. Ze gaat onmiddellijk op zoek naar een nieuwe baan en met succes. De werkgever meent vervolgens dat hij het eerder genoemde bedrag niet hoeft te betalen. De werkneemster heeft immers alweer werk en het bedrag was als overbrugging bedoeld tijdens een periode van werkloosheid. Beide partijen wenden zich tot een advocaat. De werkgever realiseert zich dat de kosten van een procedure hoger kunnen uitvallen dan het omstreden bedrag. Daarom stelt hij mediation voor.

 

Partijen zien allebei tijdens de mediation in dat er een oplossing moet komen. De werkgever begrijpt van de werkneemster dat zij pas na het tekenen een baan is gaan zoeken. De werkneemster begrijpt dat de werkgever financiële problemen heeft.

 

Partijen komen overeen dat de werkgever de kosten van de mediation betaalt. Ook zal het eerder vastgestelde bedrag in vier maandelijkse termijnen aan de werkneemster worden betaald. Hiermee is een procedure voorkomen en beide partijen bedanken de mediator.