Voorbeeld mediation bestuursrecht

0

Mediationvoorbeelden uit de praktijk

 

Een bewoner leest in de krant dat de gemeente een bouwvergunning heeft afgegeven. De buurman mag een opslagschuur plaatsen in de tuin voor het weiland dat achter zijn tuin grenst. Buurman verbouwt aardappels op het bewuste weiland.

 

De bewoner gaat naar de gemeente om navraag te doen. Hij krijgt te horen dat er een vergunning is om de aardappels in de schuur op te slaan voordat die vervoerd zullen worden. Twee maanden na het plaatsen van de schuur ontstaat er opeens enorme geluidsoverlast. Bovendien voelen de bewoners steeds trillingen in hun woonkamer. Navraag leert dat de achterbuurman een machine in de schuur heeft geplaatst. Die machine schilt en wast de aardappelen voor het vervoer. In het hoogseizoen draait deze machine 24 uur per dag.

 

Bewoners gaan naar de gemeente om te klagen. De gemeente geeft aan dat ze te laat zijn omdat ze geen bezwaar hebben ingediend tegen de vergunning. Bewoners vragen de vergunning op. Het blijkt dat in de vergunning niets staat over het doel waarvoor de vergunning was afgegeven. Dit is in tegenstelling tot hetgeen de gemeente hen had medegedeeld.

 

Partijen besluiten een mediator in te schakelen. De mediator verwelkomt de bewoners, een gemachtigde van de gemeente en de achterbuurman. Als oplossing biedt de gemeente de bewoners een keuze. Zij krijgen een vergoeding voor de geleden schade of de gemeente koopt de bewoners uit zodat zij ergens anders een woning kunnen kopen. De achterbuurman mag zijn werkzaamheden voortzetten omdat hij zijn schuur in goed vertrouwen op de gemeente heeft gebouwd. De gemeente betaalt de kosten van de mediation.